Hegeroth Polish Black Metal Band, Polski Black Metal

[EN] Currently, Hegeroth is a project formed by Bene and Bila. On the one hand, we can spend more time preparing new material which has always been a priority for us. On the other hand, due to the lack of a live lineup, we don't typically rehearse and play concerts. Who knows what the future will show....
And how was it in sequence?
[PL] Obecnie Hegeroth jest projektem, który tworzą Bene i Bila. Z jednej strony możemy poświęcić więcej czas na przygotowywanie nowego materiału co zawsze dla nas stanowiło priorytet. Z drugiej ze względu na brak składu koncertowego nie odbywają się typowe próby i nie gramy koncertów. Kto wie co przyszłość pokaże...
A jak to było po kolei?...


2010 - 2014


Hegeroth Melodic Black Metal Band, Polski Black Metal

photo:babula.orgHegeroth Melodic Black Metal Band, Polski Black Metal

[EN] We started in 2010 on the initiative of Bene and Kele. Quite quickly we complete a six-member lineup:

Ed (vocals), Bene (guitar), Ulf (guitar), Fen (bass), Kele (drums), Tailheg (keyboards)


and we record the demo 'Spectral Fear'. This lineup also produces the debut album 'Three Emperors' Triangle' (2014). Just before its release, Ed leaves the band and Bila comes on board and records vocals once again, with her own lyrics.
[PL] Zaczynamy w 2010 roku z inicjatywy Bene i Kele. Dość szybko kompletujemy sześcioosobowy skład:

Ed (wokal), Bene (gitara), Ulf (gitara), Fen (bas), Kele (bębny), Tailheg (klawisze)


i nagrywamy demo ‘Spectral Fear’. W tym składzie powstaje też debiutancki album ‘Three Emperors’ Triangle’ (2014). Zaraz przed jego wydaniem z zespołu odchodzi Ed i na pokładzie pojawia się Bila i nagrywa jeszcze raz wokale, z własnymi tekstami.2015 - 2017


[EN] After the release of the debut, everything quiets down for a while, some of us contribute to HexHorn
[PL] Po wydaniu debiutu wszystko przycicha na jakiś czas, część z nas udziela się w HexHorn2018 - 2020


Hegeroth Melodic Black Metal Band, Polski Black Metal Live

photo:Łukasz Kozłowski


[EN] In 2018, Bene and Bila return to previously opened ideas. A second material is being created, now with a classic guitar lineup. It's darker, gloomier and... without keyboards. Ed returns to the lineup, writes lyrics and records vocals. Yes, the second album 'Degenerate' (2019) is born. We get the idea to return to playing live. Miro (guitar) and Maziak (lead guitar) join the live lineup. The whole lineup looks like this:

Ed (vocals), Bene (bass), Bila (drums) Miro (guitar), Maziak (guitar).


We play a few concerts and.... pandemic ensues. We release our third album Perfidia (2020) and immediately get down to the next one.
[PL] W 2018 Bene z Bilą wracają do otwartych wcześniej pomysłów. Powstaje drugi materiał, teraz już w klasycznym gitarowym składzie. Jest mroczniej, posępniej i… bez klawiszy. Do składu wraca Ed, pisze teksty i nagrywa wokale. Tak, rodzi się drugi album ‘Degenerate’ (2019). Wpadamy na pomysł by wrócić do grania live. Do składu koncertowego dołącza Miro (guitar) i Maziak (lead guitar). Cały skład wygląda tak:

Ed (wokal), Bene (bas), Bila (bębny) Miro (gitara), Maziak (gitara).


Gramy parę koncertów i... nastaje pandemia. Wydajemy nasz trzeci album Perfidia (2020) i od razu zabieramy się za następny.2021 - present/obecnie


[EN] In 2021, Ed leaves the band and Bila and Bene record their fourth album 'Sacra Doctrina' (2022). The band's fifth album Disintegration(2023) is also written in this developed formula.
[PL] Po wydaniu debiutu wszystko przycicha na jakiś czas, część z nas udziela się w HexHorn